Diepte interview

Wat levert een diepte interview u nu aan extra informatie?

Een diepte interview is een kwalitatieve methode van onderzoek. Een diepte interview wordt vooral ingezet bij het gebruik van kleinere steekproeven, gezien het intensieve karakter van deze methode van onderzoek. Uiteraard is een diepte interview ook bij grotere aantallen respondenten mogelijk. Aan de hand van een gesprekspuntenlijst zal de interviewer zoveel mogelijk informatie verzamelen. Door de ‘vrije’ indeling van het gesprek wordt de deelnemer geprikkeld tot antwoorden. Denk hierbij aan motivaties, diepgaande overwegingen, beschrijven van keuzeprocessen (Customer Journey) etc. Een diepte interview kan ook soms (bijna) volledig vrij, bijvoorbeeld in een brainstormsessie, waarin creativiteit en actief deelnemen van de deelnemers tot nieuwe ideeën leidt.

Een diepte interview duurt meestal tussen de 60 en 120 minuten. Afhankelijk van het onderwerp is het in de vorm van een één op één (face-to-face) gesprek of een groepsgesprek. Aan beide opties zitten voor- en nadelen. Het is dus van belang samen (opdrachtgever en uitvoerend bureau) de juiste methode te kiezen afhankelijk van de vraagstelling en doel van het onderzoek. Wij adviseren u graag hierin.

Wanneer worden de diepte interview gesprekken ingezet?

Een diepte interview kan zowel tijdens de ideeënfase, de ontwikkeling van een product of dienst als na de introductie worden ingezet. Geheel afhankelijk van de wens van de opdrachtgever.
Wij zetten diepte interviews bijvoorbeeld in bij:

Waar voeren wij de diepte interview gesprekken?

  • Op het kantoor van AMA – Neutrale omgeving met gelegenheid voor de opdrachtgever om in een aparte ruimte mee te kijken / luisteren.
  • Bij de respondent thuis – Ontspannen omgeving. Laagdrempelig.
  • Op de werklocatie van de respondent – Makkelijk in te plannen tijdens werktijd. Het onderzoeksbureau zal extra aandacht besteden aan anonimiteit.
  • In een openbare locatie (horeca gelegenheid, bibliotheek, vergaderzaal, flex werklocaties) – goede centrale ligging, bereikbaarheid.

Een goed uitgevoerd diepte interview kan de input zijn voor een vragenlijst die kwantitatief wordt gehouden onder een grotere steekproef. Andersom kan een diepte interview ook juist de resultaten van een kwantitatief onderzoek op specifieke onderwerpen verder verdiepen. De meeste meerwaarde bereik je dan ook vaak door diverse onderzoeksvormen te combineren. Bijvoorbeeld door diepte interviews te combineren met telefonisch onderzoek of online onderzoek. AMA kan ook de respondentselectie voor uw diepte interview verzorgen.

Afhankelijk van het profiel van uw doelgroep, het doel van het onderzoek en de vraagstelling adviseren wij u in de juiste methode voor het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek.

Neem voor meer informatie contact met ons op om mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.
Benieuwd naar alle onderzoeksmethoden? Neem dan een kijkje op onze onderzoek pagina!

Gerelateerde cases:

Menu