De kwaliteit van AMA

Almere Marktonderzoek Advies biedt de hoogst haalbare kwaliteit. Door de jarenlange ervaring weet AMA de juiste weg in de onderzoeksbranche. Hierdoor staan alle methoden en technieken van onderzoek direct of indirect ter beschikking. Zo werken wij samen met veel gerenommeerde partners om u het beste van dienst te kunnen zijn.

Ons onderzoeksteam bestaat uit medewerkers die al vele jaren werkzaam bij AMA en achtergronden hebben in marktonderzoek, statistiek, psychologie, eventmanagement en marketing. Door de diversiteit aan kennis, opleiding en ervaring is er altijd een passende specialist voor uw specifieke onderzoeksvraag.

Of het onderzoek nu kleinschalig kwalitatief of grootschalig kwantitatief van aard is, u heeft een vast contactpersoon gedurende het hele traject. Hierdoor garanderen wij dat de onderzoekdetails zoals met u besproken gedurende het gehele proces worden gewaarborgd.

Een aantal van onze kwaliteitsgaranties

  • AMA werkt vanuit een eigen in-home callcenter
  • AMA werkt met gekwalificeerde systemen
  • Monitort AMA zowel ah-hoc als continu de medewerkers
  • Heeft AMA heldere leveringsvoorwaarden
  • AMA is aangesloten bij branche-organisaties als ESOMAR en MOA
  • AMA is aangesloten bij het Onderzoeksfilter en de Gouden Standaard van het MOA
  • AMA geeft bij gebruik van databases een vernietigingsverklaring en/of bewerkingsovereenkomst volgens MOA richtlijnen af
  • AMA conformeert zich aan eventuele richtlijnen in uw eigen organisatie
  • Zoeken wij naar een samenwerkingsvorm zodat u AMA risicoloos kunt inzetten
  • AMA biedt u altijd de mogelijkheid voor een referentiecheck (onze opdrachtgevers zijn daartoe van harte beschikbaar!)

De interviewers van AMA

Onze interviewers (gemiddelde leeftijd 30 jaar) zijn goed opgeleide (minimaal MBO+ werk-denkniveau) en enthousiaste dames en heren. De meeste medewerkers zijn al voor langere tijd bij ons aangesloten en weten wat wij bedoelen met kwaliteit en service verlening. Er is ook dikwijls tijd voor overleg en evaluatie van lopende opdrachten. Hierdoor worden eventuele wijzigingen snel gecommuniceerd en waar nodig (in overleg met u) tijdig doorgevoerd.

Omdat wij ons ervan bewust zijn dat ons personeel de belangrijkste basis vormt voor onze producten wordt er veel aandacht aan opleiding en training besteed. Doordat wij met gedifferentieerde teams aan uw opdracht werken is het mogelijk om de juiste mensen (passend bij uw doelgroep) op uw project in te zetten. Men kent elkaar en werkt graag met elkaar samen hetgeen de uitvoer van uw opdracht ten goede komt. Wij betalen onze medewerker per uur en beslist niet per gerealiseerd gesprek (door een dergelijk bonussysteem telt de kwantiteit dikwijls zwaarder dan de kwaliteit). Door per uur te belonen krijgt de interviewer de tijd om een gesprek rustig en prettig te voeren hetgeen de input van de respondent beslist verhoogt!

De respondenten van AMA

Indien wij respondenten voor een opdrachtgever werven maken wij, mits specifiek gewenst, geen gebruik van bestaande panels / databases. Wij ‘werven’ deze respondenten altijd ‘vers’. Hiermee voorkomen wij het effect van beroepsrespondenten. Hiermee voorkomen wij dat respondenten afwijken van de standaard of gemiddelde eindgebruiker omdat zij te veel in onderzoeks- / marketing termen  reageren.

Indien databases door de opdrachtgever worden aangeleverd zullen wij deze altijd toetsen aan het onderzoeksfilter van het MOA  (Bel me niet register – Onderzoek). Hierin kunnen personen aangeven dat zij niet willen meewerken aan dergelijke onderzoeken. Uiteraard registreert AMA dergelijke reacties ook zelf door middel van een intern register en een opt-out systeem bij online onderzoeken.

 

De kwaliteit van AMA