De kwaliteit van AMA

Almere Marktonderzoek Advies (AMA) biedt een hoge kwaliteit, dit is ook vanuit onze ISO 20252 certificering gegarandeerd. Door de jarenlange ervaring weet AMA de juiste weg in de onderzoeksbranche te vinden. Hierdoor staan alle methoden en technieken van onderzoek direct of indirect ter beschikking. Zo werken wij soms ook samen met gerenommeerde en specialistische partners om uw onderzoeksvraag te beantwoorden.

Ons onderzoeksteam bestaat uit medewerkers die vele jaren werkzaam bij AMA en opleiding en achtergronden hebben in marktonderzoek, statistiek, psychologie, evenementenorganisatie en (online) marketing. Door de diversiteit aan kennis, opleiding en ervaring is er altijd een passende specialist voor uw specifieke onderzoeksvraag!

Interviewers en supervisors van AMA zijn ook veelal meerdere jaren aan AMA verbonden. Naast de algemene instructie en opleiding krijgen zij een uitgebreide briefing en instructie op ieder project. Daarnaast worden er jaarlijkse trainingsavonden georganiseerd en worden zij op diverse manieren gemonitord. Monitoring kan bestaan uit het onverwachts op locatie bezocht worden, meeluisteren van (telefonische) gesprekken alsmede controle van de verzamelde data. Zo kunnen wij de kwaliteit van de dataverzameling hoog houden.

Of het onderzoek nu kleinschalig kwalitatief of grootschalig kwantitatief van aard is, u heeft een vast contactpersoon gedurende het hele traject. Daarnaast werken wij met vaste procedures en richtlijnen middels een kwaliteitshandboek, waarbij vaste stappen bij ieder project worden doorlopen.  Hierdoor garanderen wij dat de onderzoekdetails zoals met u besproken gedurende het gehele proces worden gewaarborgd en een hoogwaardige kwaliteit.

Een aantal van onze kwaliteitsgaranties

 • AMA is ISO 20252 voor Markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek gecertificeerd
 • AMA werkt vanuit een eigen in-home callcenter, met getrainde medewerkers
 • AMA werkt met gekwalificeerde systemen
 • AMA monitort de werkzaamheden, zowel ah-hoc als continu
 • Heeft AMA heldere leveringsvoorwaarden
 • AMA is aangesloten bij branche-organisaties als ESOMAR en MOA
 • AMA is aangesloten bij het Onderzoeksfilter en de Gouden Standaard van het MOA
 • AMA is een Fair Data company
 • Veilige omgang met persoonsgegevens: AMA maakt bij gebruik van persoonsgegevens gebruik van een bewerkingsovereenkomst 
 • AMA conformeert zich aan eventuele richtlijnen in uw eigen organisatie
 • Zoeken wij naar een samenwerkingsvorm zodat u AMA risicoloos kunt inzetten
 • AMA biedt u altijd de mogelijkheid voor een referentiecheck (onze opdrachtgevers zijn daartoe van harte beschikbaar!)

De interviewers van AMA

Onze interviewers (gemiddelde leeftijd 30 jaar) zijn goed opgeleide (minimaal MBO+ werk-denkniveau, ABN spreken en schrijven) en enthousiaste dames en heren. De meeste medewerkers zijn al voor langere tijd bij ons aangesloten en weten wat wij bedoelen met de kwaliteit en service verlening van AMA. Er is ook dikwijls tijd voor overleg en evaluatie van lopende opdrachten. Hierdoor worden eventuele wijzigingen snel gecommuniceerd en waar nodig (in overleg met u) tijdig doorgevoerd.

Omdat wij ons ervan bewust zijn dat ons personeel de belangrijkste basis vormt voor onze producten wordt er, zoals eerder aangegeven, veel aandacht aan opleiding en training besteed. Doordat wij met gedifferentieerde teams aan uw opdracht werken is het mogelijk om de juiste mensen (passend bij uw doelgroep) op uw project in te zetten. Wij betalen onze medewerker per uur en beslist niet per gerealiseerd gesprek (door een dergelijk bonussysteem telt de kwantiteit dikwijls zwaarder dan de kwaliteit). Door onze medewerkers per uur te belonen krijgt de interviewer de tijd om een gesprek rustig en prettig te voeren hetgeen de input van de respondent beslist verhoogt!

De respondenten van AMA

Indien wij respondenten voor een opdrachtgever werven maken wij, mits specifiek gewenst, geen gebruik van bestaande panels / databases. Wij ‘werven’ deze respondenten altijd ‘vers’. Hiermee voorkomen wij het effect van beroepsrespondenten. Dit zijn respondenten die afwijken van de standaard of gemiddelde eindgebruiker omdat zij te veel in onderzoeks- of marketingtermen  reageren.

Indien databases door de opdrachtgever worden aangeleverd zullen wij deze altijd toetsen aan het onderzoeksfilter van het MOA  (Bel me niet register – Onderzoek). Hierin kunnen personen aangeven dat zij niet willen meewerken aan dergelijke onderzoeken. Uiteraard registreert AMA dergelijke reacties ook zelf door middel van een intern register en een opt-out systeem bij online onderzoeken.

waaromAMA

De kwaliteit van AMA