GBLT (voorheen Locosensus & Tricijn)

GBLT heeft gedurende het gehele jaar 2014 een doorlopend tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door AMA. Tijdens de voorbereiding hiervan ging AMA proactief in op onze wensen en ideeën en hanteerde daarbij heldere tarieven. De samenwerking gedurende het traject kenmerkte zich door duidelijke afspraken, korte lijnen en een goede bereikbaarheid van AMA. Uiteindelijk heeft het geleid tot een heldere en bruikbare rapportage waarin de ‘pareltjes’ en de aandachtspunten duidelijk waren verwoord.

Dick de Graaf
Internal auditor
GBLT

Klanttevredenheid
Menu