Sponsor projecten

AMA steunt regelmatig diverse projecten en organisaties, waaronder:

Leger des Heils

Regelmatig beschikken wij over inzamelbakken van het Leger des Heils waarin kleding en/of schoenen kunnen worden verzameld.

AJSO

Cultuur en jeugd zijn speerpunten waar AMA zich graag aan bindt. Aangezien het Almeers Jeugd Symfonie Orkest in 2013 25 jaar bestond en AMA het jaar 2013 in het teken had staan van haar 15 jarig jubileum, leek het ons een mooi gebaar om sponsor te worden van Stichting Vrienden van het AJSO. Tot op heden is AMA nog steeds sponsor van deze mooie organisatie!

Challenge Almere-Amsterdam

AMA is al jaren verbonden aan de triathlon van Almere. Naast dat de directie van AMA jarenlang een deel van de organisatie van de triathlon heeft gedaan (destijds Stichting Holland Triathlon) voert AMA ook al jaren het Deelnemers en Vrijwilligersonderzoek uit.

Almere Muziekkids

AMA steunt van harte dit jaar voor het derde jaar Muziekids Almere. In deze studio kunnen bezoekertjes van de kinderkliniek muziek maken terwijl ze wachten op een behandeling of artsenbezoek. De studio wordt gerund door vrijwilligers . Door middel van financiële giften (onder anderen ingebracht door diverse Almeerse ondernemers tijdens de “Mei maand Actie maand voor Muziekids Almere) helpt ook AMA om de studio alle dagen van de week open te houden.