Imago onderzoek voor ouderenzorg organisatie

Waarom een imago onderzoek? Door een organisatie die actief is in de ouderenzorg zijn wij gevraagd om eens nader te onderzoeken wat het imago van hun onderneming is. Het bedrijf was in het verleden betrokken bij een aantal incidenten en vroeg zich af of dit nog erg doorwerkte in het beeld wat mensen over deze organisatie hebben. De specifieke vraag was dan ook: Wat is ons imago? En strookt deze met het imago wat wij willen uitstralen?

Gezien de specifieke oudere doelgroep van dit onderzoek is er bewust gekozen voor een face-to-face aanpak van het imago onderzoek. Medewerkers zijn in de desbetreffende regio de straat op gegaan, op zoek naar de wat oudere mensen, die op dat moment of binnen 10 jaar wellicht gebruik zouden kunnen maken van de ouderenzorg. Zij zijn gevraagd naar de bekendheid en het huidige imago van de zorgverlener en op basis waarvan dit imagobeeld was ontstaan. Ook hebben zij door middel van stellingen het effect van dit imago op hun keuzes beoordeeld. Hieruit bleek dat een groot deel van de ouderen uit de omgeving eerst naar een andere zorgverleningspartij op zoek zouden gaan alvorens zij bij deze organisatie zouden aankloppen. Het imago van de zorgverlener was door de verhalen over de eerder voorgevallen incidenten dusdanig beschadigd dat mensen hier liever niet bij zouden aankloppen.

Ook zijn de huidige klanten van de zorgorganisatie ondervraagd. Wat was hun beeld van het imago voordat zij klant werden? Is dit imago verbeterd of verslechterd in de afgelopen periode? Hoe zien zij het imago van deze organisatie nu? Uit het imago onderzoek bleek dat een aantal ouderen voorafgaand de verhalen hadden gehoord en wat sceptisch of zelfs huiverig waren. Maar dat bleek uiteindelijk voor niets. De zorgverlener kreeg volop lovende beoordelingen van de gebruikers en werd met maar liefst gemiddeld een 8 beoordeeld door hun klanten.

Uiteindelijk hebben wij geadviseerd om met de ervaringen van de huidige klanten (zorggebruikers) naar buiten te treden, om zo het imago positief te beïnvloeden. Ook hebben wij geadviseerd om dit onderzoek nogmaals te herhalen na een bepaalde campagne periode en indien het imago niet of onvoldoende is verbeterd, de verdere mogelijkheden te onderzoeken.

Wil jij hier meer over weten? Kijk dan ook bij onze producten voor meer informatie over een imago onderzoek

Bekijk ook deze cases: