Privacy statement

Almere Marktonderzoek Advies respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Almere Marktonderzoek Advies committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacy policy wil Almere Marktonderzoek Advies duidelijkheid scheppen in wat  Almere Marktonderzoek Advies met uw persoonlijke gegevens doet.

Persoonsgegevens

U kunt de Almere Marktonderzoek Advies website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw aanvraag voor additionele informatie  of een offerte te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Almere Marktonderzoek Advies uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw bedrijfsgegevens, geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Almere Marktonderzoek Advies op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, offerte of inschrijving, etc.) te kunnen voldoen en wordt opgeslagen in een databestand voor intern gebruik. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Almere Marktonderzoek Advies.

Almere Marktonderzoek Advies zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Almere Marktonderzoek Advies hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Almere Marktonderzoek Advies website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekent bij ons.

De Almere Marktonderzoek Advies website gebruikt op dit moment geen cookies. Dit met uitzondering van zogenaamde ‘sessie-cookies’ die worden gebruikt voor de genoemde statistische doeleinden en om op onze internetsite uw sessie vast te kunnen houden.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en eventueel correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Hyperlinks

De website van Almere Marktonderzoek Advies bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Almere Marktonderzoek Advies kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Almere Marktonderzoek Advies.

Contact

Als u nog vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met Almere Marktonderzoek Advies:
Edvard Munchweg 18, 1328 MA Almere
036 – 5372814
info@almeremarktonderzoek.nl

Almere Marktonderzoek Advies behoudt zich het recht voor haar Privacy Policy te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Opgesteld: 23-5-2018