ARAG Rechtsbijstand

Dé beste juridische dienstverlener zijn voor onze klanten, particulier en zakelijk. Dat is kort gezegd de ambitie van ARAG. Wij geloven dat alles begint en eindigt bij klanten en hoe zij ARAG beleven. Met deze filosofie hebben wij de afgelopen jaren een prima track-record opgebouwd. In tien jaar tijd is ons juristenkorps verdubbeld en onze cijfers tonen aan dat wij de juiste weg zijn ingeslagen.

Familiebedrijf van waarde
ARAG is een internationale onderneming met een uniek karakter. Dit komt tot uitdrukking in de ARAG Essentials. Deze richtlijnen geven ons sturing bij de inzet voor de klant van alle medewerkers en leidinggevenden en geven ons houvast in de steeds veranderende markten.

De adviseur die waarde toevoegt voor de klant
Bij ARAG willen we graag dat iedereen de best passende verzekering kan afsluiten. Daarom werken wij samen met externe adviseurs. Ook wel genoemd intermediairs. Zij hebben kennis van zaken en kunnen op basis van de persoonlijke situatie van de klant een passende verzekering aanbieden. Niet alleen bij aanvang, maar ook tijdens de looptijd van de verzekering, als de leefsituatie van de klant verandert.

Klant Centraal
Klantgerichtheid staat bij ARAG centraal. ARAG laat continu onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Als een dossier wordt afgesloten, ontvangt een claimende klant na enkele dagen een digitale uitnodiging om zijn mening te geven over de manier waarop ARAG hem heeft geholpen. In ons online klantpanel “ARAG Denk Mee” vragen wij klanten hun mening te geven, ervaringen te delen en verbeterpunten aan te dragen. Op basis van deze klantreacties werken wij continu aan het verbeteren van onze producten, dienstverlening en communicatie. Sinds 2010 mag ARAG het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren. Het keurmerk geeft aan dat ARAG voldoet aan de criteria die de Stichting toetsing verzekeraars heeft opgesteld. De klant mag dan ook verwachten dat ARAG beloftes nakomt en dat de dienstverlening van hoge kwaliteit is.

Samen met andere partijen
Naast het continue onderzoek meten wij ook jaarlijks de tevredenheid van klanten die geen claim hebben of recentelijk een polis hebben afgesproken. Ook van deze doelgroepen willen wij weten hoe zij onze communicatie en dienstverlening ervaren. Als marktonderzoeker bij ARAG ben ik op zoek naar een partij die mijn vragen direct begrijpt en aanscherpt. Vanuit een vorige baan kende ik de kwaliteiten van Almere Marktonderzoek Advies. Om die reden werken we sinds dit jaar ook vanuit ARAG samen met Almere Marktonderzoek Advies. Het is fijn om samen te werken met een partij die snapt wat je wilt en wat het doel van het onderzoek is. Een snel en accuraat proces levert ARAG een gedegen overzicht van klantinzichten op visueel weergegeven in aantrekkelijke infograhics.

Wij wensen AMA nog vele mooie onderzoeksjaren en kijken uit naar de verdere samenwerking!

Titia Koningen

Klanttevredenheidsonderzoek