Gemeente Goes

De gemeente Goes heeft inmiddels een paar keer een beroep gedaan op de expertise van AMA. Zij heeft goede ervaringen opgedaan met AMA bij het opstellen van vragenlijsten en de uitwerking van veiligheidsonderzoeken. De opgestelde rapporten met grafieken, tabellen en conclusies boden de gemeente voldoende handvatten voor het verder uitstippelen van beleid en het bepalen van de volgende stappen.

Bewonersonderzoeken & Veiligheidsmeting