Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer

Ik ben Sjoerd Stienstra, sinds 1994 zelfstandig adviseur op het gebied van stedelijke bereikbaarheid en parkeren (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer). Ik ken Roely Graman (AMA) al vanaf de tijd dat ik verkeersadviseur was bij een organisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Dan is het logisch dat je voor verkeers- en parkeeronderzoek, en vooral ook passantenenquêtes, uitkomt bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in marktverkenningen. Al vanaf het begin sloot dat perfect aan: door het specialistische karakter van onze onderzoeken moet meestal een onderzoeksopzet op maat gemaakt worden, en AMA denkt dan altijd mee. Niets is te gek.

Zo werd er een cordononderzoek naar doorgaand verkeer in een binnenstad gedaan. Voor auto’s is dat eenvoudig, je noteert op alle toegangen tot de binnenstad de kentekens van binnenrijdende en van vertrekkende auto’s, en alle kentekens die binnen een paar minuten nadat ze bij binnenkomst zijn genoteerd op een van de andere posten de stad weer uitrijden zijn doorgaand verkeer. Maar voor fietsers is dat niet zo eenvoudig, die hebben geen kenteken. Dat is opgelost door op alle punten de aantallen binnenrijdende fietsen te tellen, en een steekproef daaruit (letterlijk) te volgen tot ze óf afstapten (bestemmingsverkeer) óf op een van de andere punten de stad weer uitreden (doorgaand verkeer). Die tellers hebben zich die dag de longen uit het lijf gereden!

En zo hebben we met AMA de meest uiteenlopende tellingen en enquêtes gedaan; van heel kleinschalig (één eenzame teller) tot grootschaliger onderzoeken met verkeers- en parkeertellingen, bezoekers- en toeristenenquêtes en bedrijfsinterviews. Altijd volgens afspraak en altijd snel en correct opgeleverd. Daar is het 20 jaar geleden mee begonnen en zo werkt het na 20 jaar nog steeds!

Sjoerd Stienstra

Parkeeronderzoek, Bezoekerstellingen & Bezoekersonderzoek