Regelmatig beschikken wij over inzamelbakken van het Leger des Heils waarin kleding en/of schoenen kunnen worden verzameld.