AMA ISO gecertificeerd

Op maandag 15 januari 2018 heeft Almere Marktonderzoek Advies (AMA) de NEN-ISO 2022252:2012 voor Markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek behaald. Deze ISO norm is in 2006 in internationaal verband geïntroduceerd. Hiermee is een hoogwaardige kwaliteitsstandaard voor marktonderzoeksprojecten ontwikkeld. Door het toepassen van deze norm hebben opdrachtgevers van AMA de zekerheid dat marktonderzoeksprojecten volgens de gerenommeerde kwaliteitseisen inzake marktonderzoek uitgevoerd worden. Hierdoor kan worden gesteld dat het onderzoek op een eerlijke en objectieve manier wordt uitgevoerd, rekening houdend met alle gedragsregels die binnen marktonderzoek zijn opgesteld. Onder gedragsregels vallen onder andere de wijze waarop wij respondenten benaderen voor onderzoek, de omgang met kwetsbare groepen en het gebruik en beveiligen van persoonsgegevens.

Middels een kwaliteitshandboek zijn alle door ons gebruikte processen en procedures vastgelegd om de kwaliteit goed te kunnen bewaken. Het uitvoeren van en houden aan deze procedures wordt regelmatig, zowel door interne medewerkers als een extern bureau, getoetst. Dit geldt zowel voor het begeleiding als de uitvoer van projecten voor alle typen onderzoek die door AMA worden uitgevoerd. AMA voldoet met al haar diensten en producten aan de internationaal gestelde eisen voor uitvoer van betrouwbaar en objectief onderzoek.

Het ISO keurmerk is getoetst en toegekend door Stichting Toetsingsbureau KCC.

Mocht je meer informatie willen over de NEN-ISO 20252:2012 in het kader van marktonderzoek, kijk dan op de website van het MOA.

Meer nieuws

AMA in de Almere Zaken
Klik op de link hiernaast voor het artikel. > http://almerezaken.nl/widgets/1057-bedrijfsprofiel/nieuws/994192-almere-marktonderzoek-advies-ama-levert-altijd-maatwerk