Diepte interview online dating bureau

Waarom een diepte interview? Een van onze opdrachtgevers is een online datingbureau. Men was zeer geïnteresseerd in de mening van hun leden, naar de service en kwaliteit van de geboden dienstverlening. In het algemeen was men best tevreden, maar een aantal zaken moesten verder worden uitgediept. 

Daarvoor hebben wij een aantal leden gevraagd mee te doen aan een groepsgesprek waarin verschillende onderwerpen nader werden besproken. In een sessie van 1½ uur werd door acht deelnemers onder leiding van een van onze gespreksleiders wat ‘heikele’ punten doorgenomen. Door de onderlinge interactie werden al snel persoonlijke ervaringen uitgewisseld, maar ook geprobeerd ‘out of the box’ te denken. De gespreksleider prikkelde de deelnemers door het inzetten van diverse methodieken. Individueel maar vooral ook samen was men vrij om de mening te uiten.

Een veel voorkomend probleem was, dat het beschreven profiel niet altijd overeen kwam met de werkelijkheid. Terwijl ‘iedereen’ daar wel wat rekening mee hield, werd dit als zeer storend ervaren. Na het benoemen van de situatie en de ervaringen die men daar persoonlijk mee heeft, zijn we tijdens het gesprek op zoek gegaan naar oplossingen. Uiteindelijk zijn die gevonden in ‘afspraken en huisregels’ en het opzetten van een ledenadviesraad die regelmatig zowel online als face-to-face bij elkaar komen om te monitoren of e.e.a. volgens afspraak verloopt.

Wil jij hier meer over weten? Kijk dan ook bij onze producten voor meer informatie over een diepte interview.

Bekijk ook deze cases: