Haalbaarheidsonderzoek / Marktverkenning

Waarom een haalbaarheidsonderzoek / marktverkenning?

Om in te kunnen schatten of er een markt is voor uw potentiële product of dienst is het aan te raden om uw markt in kaart te brengen. Dit kan door middel van een haalbaarheidsonderzoek / marktverkenning. Vaak wordt een dergelijk onderzoek uitgevoerd bij het starten van een nieuwe organisatie of (her)vestiging van een organisatie. Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd als een organisatie zijn diensten of producten wil uitbreiden of nieuwe producten of diensten in de markt wil zetten. Vaak wordt een haalbaarheidsonderzoek als vereiste gesteld bij de financiering door investeerders in de organisatie om de mogelijke risico’s in beeld te brengen.

“Een haalbaarheidsonderzoek stelt u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen”

 

Dit type onderzoek geeft inzicht in de potentie van de overwogen ontwikkelingen binnen een organisatie. Hierbij worden onder andere kansen en bedreigingen, concurrenten en risico’s in kaart gebracht. Een haalbaarheidsonderzoek kan de volgende onderdelen bevatten:

  • Klantprofiel – Wie is je klant? Wat zijn de behoeften van de klant? 
  • Analyse externe omgeving – Kansen en bedreigingen in kaart brengen
  • Unique Selling Point – Wat is de toegevoegde waarde van het product en/of dienst? 
  • Concurrentie – Concurrentie in beeld brengen
  • Product / Dienst beoordeling – Is het vernieuwend? Beoordeling diverse aspecten
  • Prijsmeter – Hoeveel is men bereid te betalen voor het product en/of dienst?

Methode

Een haalbaarheidsonderzoek kan, afhankelijk van uw doelgroep / product / dienst en vraagstelling op verschillende manieren worden uitgevoerd. Hierbij kunt u onder andere denken aan desk researchdiepte interviews en groepsdiscussies. Vaak wordt een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methodes gebruikt om tot antwoord op de vraagstelling te komen. AMA adviseert u altijd wat de meest geschikte methode is voor uw vraagstuk.

Haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren?

Breng uw kansen en risico’s in kaart! Laat een onderzoek voor uw organisatie door Almere Marktonderzoek Advies uitvoeren.
Almere Marktonderzoek Advies denkt altijd met u mee! Neem vrijblijvend contact met ons op via de contactpagina voor de mogelijkheden voor uw organisatie, stuur een email naar info@almeremarktonderzoek.nl of bel ons op 036-5372814.

Waarom marktonderzoek laten uitvoeren door Almere Marktonderzoek Advies? Bekijk al onze onderzoeksproducten en maak uw keuze!

 

Haalbaarheidsonderzoek / Marktverkenning