Parkeerdrukmeting

Waarom een parkeerdrukmeting?

Een parkeerdrukmeting geeft u inzicht in het aantal bezette parkeerplaatsen ten opzichte van de capaciteit in een afgebakend gebied. Daarnaast kan in kaart worden gebracht waar parkeerproblematiek het hoogst is tijdens de verschillende onderzoeksuren. Ook kan de bezettingsgraad per meetperiode worden berekend aan de hand van een actuele inventarisatie. Deze inventarisatie kan AMA, indien niet aanwezig, onvolledig of verouderd is, voorafgaand aan de parkeerdrukmeting geheel voor u verzorgen.

Bij de parkeerdrukmeting wordt door medewerkers van AMA op verschillende tijdstippen een telling in het gebied gedaan. Om een betrouwbaar en vergelijkbaar beeld te verkrijgen wordt, afhankelijk van de opdracht, ook tijdens de vroege ochtend, koopavond, weekend en late avond/nachturen gemeten. Indien de parkeerduur voor de opdrachtgever van belang is, wordt door middel van kentekenregistratie (géén volledig kenteken) in beeld gebracht wat bewoners, werkenden, kort parkeerders of lang parkeerders zijn. Op basis van deze groepen kunnen dan uitspraken over de parkeertijd/verblijfsduur worden gedaan. Ook kan worden gekeken wat voor type parkeerders er binnen een gebied zijn, op basis van de kenmerken in de auto (vergunning, betaald (kaartje) of gratis). Foutparkeerders en andere bijzonderheden worden altijd apart omschreven, waardoor ook hier van de problematiek (overbelasting of gedragsveranderingen) een duidelijk beeld ontstaat.

Onderstaand een opsomming van onderdelen die door een parkeerdrukmeting in kaart kunnen worden gebracht:

  • Inventarisatie aantal parkeerplaatsen in het gebied
  • Parkeerproblematiek (de exacte locatie van de problemen)
  • Parkeerduur en bezettingsgraad
  • Parkeerdrukte op verschillende tijdstippen en dagen
  • Inzicht in type parkeerder (vergunning, betaald, gratis)
  • Omvang van foutparkeerders

Vaak wordt een dergelijke parkeermeting gecombineerd met een korte vragenlijst onder de parkeerders en/of bewoners. Wij kunnen u, op basis van onze ervaring, advies geven over de vraagpunten voor een dergelijke vragenlijst. Door het stellen van vragen aan de diverse partijen kan de achtergrond van de parkeerders (zoals: herkomst, parkeerreden, parkeerduur, eindbestemming, keuze parkeerplaats) worden achterhaald. Afhankelijk van de doelgroep en vraagstelling adviseren wij om dit online of schriftelijk (veelal bewoners / ondernemers uit het gebied) of face-to-face (bezoekers) op locatie uit te voeren.

Parkeerdrukmeting laten uitvoeren?

Almere Marktonderzoek Advies denkt altijd met u mee! Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden voor uw organisatie.
Waarom marktonderzoek laten uitvoeren door Almere Marktonderzoek Advies? Bekijk al onze onderzoeksproducten en maak uw keuze!

 

Parkeerdrukmeting

Gerelateerde cases: